Cuba kuiz politik
Kuiz  |  Undian  |  Pihak  | 

Panduan cepat kepada political parties France berpandangan isu pemilihan

Senarai lengkap mengenai kedudukan politik political parties terhadap isu-isu pemilihan

The Republicans

Pendirian politik The Republicans’ isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

The Republicans pengundi: Tidak Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

The Republicans pengundi: Tidak Source

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

The Republicans pengundi: Ya Source

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

The Republicans pengundi: Tidak Source

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

The Republicans pengundi: Ya Source

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

The Republicans pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

The Republicans pengundi: Tidak Source

Pendirian politik En Marche!’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

En Marche! pengundi: Tidak Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

En Marche! pengundi: Tidak Source

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

En Marche! pengundi: Ya Source

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

En Marche! pengundi: Tidak Source

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

En Marche! pengundi: Ya Source

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

En Marche! pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

En Marche! pengundi: Tidak Source

National Front

Pendirian politik National Front’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

National Front pengundi: Tidak Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

National Front pengundi: Tidak Source

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

National Front belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

National Front pengundi: Tidak Source

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

National Front pengundi: Ya Source

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

National Front pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

National Front pengundi: Tidak Source

Socialist Party

Pendirian politik Socialist Party’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Socialist Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Socialist Party pengundi: Ya Source

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

Socialist Party pengundi: Ya Source

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Socialist Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Socialist Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

Socialist Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Socialist Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Left Party

Pendirian politik Left Party’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Left Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Left Party pengundi: Ya Source

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

Left Party pengundi: Ya Source

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Left Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Left Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

Left Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Left Party pengundi: Tidak Source

The Greens

Pendirian politik The Greens’ isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

The Greens pengundi: Tidak Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

The Greens pengundi: Ya Source

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

The Greens pengundi: Tidak Source

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

The Greens pengundi: Tidak Source

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

The Greens belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

The Greens pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

The Greens belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Democratic Movement

Pendirian politik Democratic Movement’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Democratic Movement pengundi: Tidak Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Democratic Movement pengundi: Tidak Source

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

Democratic Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Democratic Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Democratic Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

Democratic Movement pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Democratic Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Pendirian politik Miscellaneous Right’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Miscellaneous Right pengundi: Tidak Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Miscellaneous Right pengundi: Tidak Source

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

Miscellaneous Right belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Miscellaneous Right belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Miscellaneous Right belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

Miscellaneous Right pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Miscellaneous Right belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Pendirian politik Unsubmissive France’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Unsubmissive France pengundi: Tidak Source

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Unsubmissive France pengundi: Ya Source

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

Unsubmissive France belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Unsubmissive France’s jawapan: Ya Source

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Unsubmissive France belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

Unsubmissive France pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Unsubmissive France belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Pendirian politik France Arise’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

France Arise belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

France Arise belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

France Arise belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

France Arise belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

France Arise belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

France Arise pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

France Arise belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

French Communist Party

Pendirian politik French Communist Party’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

French Communist Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

French Communist Party pengundi: Ya Source

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

French Communist Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

French Communist Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

French Communist Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

French Communist Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

French Communist Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Pendirian politik Miscellaneous Left’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Miscellaneous Left belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Miscellaneous Left pengundi: Ya Source

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

Miscellaneous Left belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Miscellaneous Left belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Miscellaneous Left belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

Miscellaneous Left pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Miscellaneous Left belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Pendirian politik New Anticapitalist Party’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

New Anticapitalist Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

New Anticapitalist Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

New Anticapitalist Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

New Anticapitalist Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

New Anticapitalist Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

New Anticapitalist Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

New Anticapitalist Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Pendirian politik Christian Democratic Party’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Christian Democratic Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Christian Democratic Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

Christian Democratic Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Christian Democratic Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Christian Democratic Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

Christian Democratic Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Christian Democratic Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Pendirian politik Citizen and Republican Movement’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Citizen and Republican Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Citizen and Republican Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

Citizen and Republican Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Citizen and Republican Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Citizen and Republican Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

Citizen and Republican Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Citizen and Republican Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Pendirian politik Workers’ Struggle’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Workers’ Struggle belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Workers’ Struggle belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

Workers’ Struggle belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Workers’ Struggle belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Workers’ Struggle belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

Workers’ Struggle belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Workers’ Struggle belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

New Centre

Pendirian politik New Centre’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

New Centre belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

New Centre belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

New Centre belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

New Centre belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

New Centre belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

New Centre belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

New Centre belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Movement for France

Pendirian politik Movement for France’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Movement for France belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Movement for France belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

Movement for France belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Movement for France belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Movement for France belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

Movement for France belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Movement for France belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Centrist Alliance

Pendirian politik Centrist Alliance’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Centrist Alliance belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Centrist Alliance belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

Centrist Alliance belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Centrist Alliance belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Centrist Alliance belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

Centrist Alliance belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Centrist Alliance belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Radical Party of the Left

Pendirian politik Radical Party of the Left’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Radical Party of the Left belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Radical Party of the Left belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

Radical Party of the Left belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Radical Party of the Left belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Radical Party of the Left belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

Radical Party of the Left belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Radical Party of the Left belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Pendirian politik Union for a Popular Movement’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Union for a Popular Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Union for a Popular Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

Union for a Popular Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Union for a Popular Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Union for a Popular Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

Union for a Popular Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Union for a Popular Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Left Front

Pendirian politik Left Front’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Left Front belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Left Front belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

Left Front belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Left Front belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Left Front belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

Left Front belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Left Front belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Radical Party

Pendirian politik Radical Party’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Radical Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Radical Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

Radical Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Radical Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Radical Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

Radical Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Radical Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Ensemble

Pendirian politik Ensemble’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Ensemble belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Ensemble belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

Ensemble belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Ensemble belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Ensemble belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

Ensemble belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Ensemble belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Pendirian politik Martinican Independence Movement’s isu-isu pemilihan

Isu pemilihan

Sekiranya seorang ahli politik, yang pernah disabitkan dengan jenayah, dibenarkan untuk bertanding? statistik berbincang

Martinican Independence Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya orang asing, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, mempunyai hak untuk mengundi? statistik berbincang

Martinican Independence Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya bilangan wakil rakyat dikurangkan? statistik berbincang

Martinican Independence Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya umur pengundian minimum diturunkan? statistik berbincang

Martinican Independence Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya calon politik dikehendaki melepaskan pulangan cukai baru kepada orang ramai? statistik berbincang

Martinican Independence Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya parti politik menerima wang dari kerajaan? statistik berbincang

Martinican Independence Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya organisasi korporat, kesatuan, dan bukan keuntungan dibenarkan mendermakan kepada parti politik? statistik berbincang

Martinican Independence Movement belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Bincangkan ini...

Français Bahasa Melayu [bahasa]